Trofazni ispravljači

Samostalni

Ispravljači su namijenjeni za punjenje i održavanje akumulatorskih baterija te napajanje istosmjernih trošila

 

TIP UREĐAJA   3FSMR 48-60 3FSMR 40-120 3FSMR 40-160
ULAZ ulazni napon 3x400/230 VAC, +10% – 15% 3x400/230 VAC, +10% – 15% 3x400/230 VAC, +10% – 15%
frekvencija 47 – 53Hz
faktor snage pri Pn 0,95
filter protiv radiosmetnji DA
IZLAZ nazivni napon 48V
nazivna struja 60A 120A 160A
valovitost napona <1%Un
stabilnost napona <1%Un
iskoristivost pri Pn 90%

Trofazni prekidački ispravljači tipa 3FSMR su moderno koncipirani ispavljači u kojima se koriste najnovija tehnološka dostignuća poluvodičkih komponenata (IGBT-ovi) te magnetskih komponenata (feritne jezgre malih gubitaka).

Glavne odlike ovih ispravljača su:

 • visoka stabilnost izlaznog napona
 • vrlo mala valovitost izlaznog napona
 • visoki stupanj iskoristivosti
 • vrlo dobar cos φ na ulazu
 • vrlo mala buka

Zaštite:

 • prenizak i previsok ulazni napon
 • previsok izlazni napon
 • prevelika izlazna struja–strujno ograničenje
 • prenaponi iz mreže–varistori

Signalizacija:

 • rad
 • mrežni napon ispravan
 • kvar
 • temperatura
 • digitalni LCD V–metar i A–metar

Ostalo:

 • radna temperatura okoline od 0°C do 40°C
 • dimenzije Š x V x D: 404 x 242 x 480 mm - samostalno kućište
 • hlađenje: prisilno

Verzija za ispis:

3FSMR SAMOSTALNI