Izmjenjivači

Osnovna namjena izmjenjivača je pretvorba istosmjernog napona baterije u izmjenični napon

 

ulazni napon istosmjerni 24V–220V
izlazni napon izmjenični 230V, 50Hz
izlazna snage   0,5kVA–12kVA