Stabilizatori izmjeničnog napona

Stabilizacija ulaznog napona od 160V do 233V

Stabilizacija ulaznog napona distributivne mreže

Stabilizatori izmjeničnog napona su uređaji koji su namijenjeni za korekciju sniženog mrežnog ulaznog napona.

Kad se ulazni napon nalazi unutar granica od +6% do –27% tada je izlazni napon unutar granica ±6%, ako ulazni napon prelazi granicu +6% tada i izlazni napon prelazi granicu +6%.

Princip rada stabilizatora zasniva se na promjeni prijenosnog omjera autotransformatora, pri čemu upravljačka elektronika nadzire ulazni napon te na temelju ulaznih vrijednosti vrši stabilizaciju izlaznog napona.

Rukovanje ovim uređajima je vrlo jednostavno jer je potrebno dovesti mrežni napon na ulaz uređaja, spojiti trošilo i uključiti sklopku uređaja.

STAB16 STAB10

Verzija za ispis:

STABILIZATORI