Trofazni ispravljači

Regulacijski

Ispravljači su namijenjeni za punjenje i održavanje akumulatorskih baterija te napajanje istosmjernih trošila

 

TIP UREĐAJA   3FSMR 20–400
ULAZ ulazni napon 3x400/230 VAC  +10% / -15%
frekvencija 47–53 Hz
faktor snage pri Pn 0,95
filter protiv radiosmetnji DA
IZLAZ nazivni napon 0–20 VDC
nazivna struja 0–400A
valovitost napona <1% Un
stabilnost napona <1% Un
iskoristivost pri Pn 90%

Trofazni prekidački ispravljači tipa 3FSMR su moderno koncipirani ispravljači u kojim se koriste najnovija tehnološka dostignuća poluvodičkih komponenata (IGBT–ovi) te magnetskih komponenata (feritne jezgre malih gubitaka).

Glavne odlike ovih ispravljača su:

 • visoka stabilnost izlaznog napona
 • vrlo mala valovitost izlaznog napona
 • visoki stupanj iskoristivosti
 • vrlo dobar cos φ na ulazu
 • vrlo mala buka

Zaštite:

 • prenizak i previsok ulazni napon
 • previsok izlazni napon
 • prevelika izlazna struja–strujni limit
 • prenaponi iz mreže–varistori

Signalizacija:

 • rad
 • LCD V–metar i A–metar
 • zbirni signal kvara beznaponskim kontaktom

Ostalo:

 • radna temperatura okoline od 0°C do 40°C
 • dimenzije Š x V x D: 442 x 265 x 405 mm
 • hlađenje–prisilno

Verzija za ispis:

3FSMR REGULACIJSKI